poetry

spoken word

song lyrics

collaborations

poetry || photo || log

Drivis

Om vår relation är ett böljande hav
Och kärleken drivis
Skulle isen driva fram och tillbaks

Om vår relation både ger och tar
Och vi delar bitvis
Skulle vi kunna skilja natt från dag

© Martin Ångnell 2010 - 2021