poetry

spoken word

song lyrics

collaborations

poetry || photo || log

Flingor

Isen kommer, isen går
Kvar är den som vårflodsströmmar tål

Flingor faller, gäckar samlaren svårt
När de bildar bräcka bäckar små

Sprider vatten över vida fält de sår
Mynnar ut tillsammans till en å

Plöjer ny mark, varthän den åtrår
Kanske därför vi bredvid en älv står

Mången grönt gräs vi lät hoppet så
Sagan läses, drömmen hjärtat slår

Spegelbilden skönjer hur vi mår
Ty, med varje minne fäller vi en tår

Kanske vårfloden skapades just då
Vinterkänslor tinade upp till vår

Vad som följer följs av vad vi tror på
Vem som går, det beror på vad vi får

Stjärnor fäller önskningar som kvarstår
Vad som än faller in, följer vi livets spår...

© Martin Ångnell 2010 - 2021