poetry

spoken word

song lyrics

collaborations

poetry || photo || log

Isflak

Glädje över jorden
Kärleken söks överallt, och här bor den
Djupt är ordet, fast ordet är ytligt under isen
Med vetskap vi faller handlöst mot livskrisen
Klamrar fast vid minsta barlast som fallit överbord
Vi prisar Guds barmhärtighet över moder jord
Tillsammans i en vak, under himmelns blåa tak
Ber vi fallande stjärnor om hopp flytandes på isflak
Med strömmen mot nya vidder av mänsklig kyla
På poler långt bortom horisonten står goda råd dyra
Sinnes minnen, finnes, minnen helt sinnes
Vem minns vår efter sommar och det går mot vinter?
Vem minns vad råden kostade när hopp åter tänts
Vem bryr sig om vad som känts när det bränt?
Hopp hålls av den som kan, och ser din hand
Håller du min när vi tillsammans, flyter iland?

© Martin Ångnell 2010 - 2021