poetry

spoken word

song lyrics

collaborations

poetry || photo || log

Livets Nyckel

Livet vi upplever ter sig vara en livslång jakt på sanningen
Där ögonen lätt fastnar på dikenas lögner under vandringen
Gå lugnt i takt med månen mot horisonten, där solen hägrar
Drömmen besannas om natten när upplevelserna målet lägrar
Ett säkert kort är att livet är för kort för att inte upplevas
Så lev, ty under bar himmel är underbart kort som trevnad
Oförståelig äro sanningen varför lögnen älskas så mycket
När fastlåsta människor förtjänar sanning, problemens nyckel
Det gäller greppa tag om varje funnet guldkorn i sandlådan
Och likt havet, den som saknar en egen paradisö bör våga...

© Martin Ångnell 2010 - 2021