poetry

spoken word

song lyrics

collaborations

poetry || photo || log

Paralyserad

Till det yttre syntes inte en skråma
Den olycksalige hade försatts i koma
Paralyserad inom sitt egna yttre
Missade trots att målet följde skytten
Ansikten byttes
Alla förlorade
Men ingen segrade
Eller var det verkligen så?
Ingen visste vart man skulle gå
Eftersom det inte fanns ett mål
Vikten att vinna
Kan få gott omdöme att försvinna
Ett monster upptäcktes insides
Sent om sider
Tog det klivet
Över för att möta livet
Efter döden
Följde strömmen av livsöden
Släckte glöden
Inandades röken
Hypokondriker i läkarskepnader
Självmedicinering ordinerades
Glömde bort vad Gud sade
Bikten avlades
Bönen hördes av den som sörjde
Döden följde
Ljuset fanns i dunkla höljen
Sanning blottas
Lögn för medelmåtta
Höll sanningen borta
Till mörkret såg sanningen docka
Någon var olyckligt lottad
Hjärtat är livets klocka
Registrerar slag i minnet
Själen det sjätte sinnet
Sömn terapi i bingen
Kärleken brinner
Ser inga hinder
Ord säger inget
Så länge ingen talar dem
Likt himlen var tyst tills svalan kom
Sanning är att ingen kunde tala om
Huruvida hjärtat saknades
Oavsett hur mycket kroppen skakades
Allt de minns är när det urartade
Eftersom den paralyserade vaknade...

© Martin Ångnell 2010 - 2021