poetry

spoken word

song lyrics

collaborations

poetry || photo || log

Samma Lika

I en harmonisk värld är inte goda råd dyra
I en perfekt värld skulle sunt förnuft styra
Över gränsdragningar då inga regler skulle behövas
Inga beslut skulle ifrågasättas eller omprövas
I en perfekt värld är vi jämlika, precis lika olika
I den går vi hand i hand när vägen börjar vika
Av, åt olika håll, och vi vandrar ändå mot samma mål
Ger inte upp, och våra inre demoner får vad dem tål
Vi ger hopp åt drömmar och bestiger berg av utopi
Tills vi når hela vägen fram i en allsmäktig eufori

I en harmonisk och vacker värld strålar du
Ty, mänsklighetens konflikter färgas av det vi målar ut
Våra skiljedrag styrs av penseln över papper
I den här världen finns inte mörker om natten
Ingen tid att ödsla, vi får lön för mödan
Och det finns ingen trafficking eller papperslösa
Däremot är den här världen fylld av hopp och lycka
Där vi lever med önskan om att finna ljus åt förtryckta
Livet borde vara en saga, med ljus i tunneln under
Inget mörker att finna i sken av ljusare stunder

Hör, i en harmonisk värld förstår vi varann
Vi respekterar alla oavsett vilka som går hand i hand
I en fredlig värld verkar vi mot lösningar
Ger ord och heder åt våra gudar såväl som de dödliga
I den här världen är vi inte olika läger
I den här har skaparen kläder för alla väder
Hen delar med sig av sin visdom och hjälper till
Även de som är oförmögna se utvecklingen inte står still
Ty vi är alla skaparen och vi skapar vår framtid
En harmonisk värld där vi låter första kliv vara sin egen strid

I den perfekta världen finns inga fördomar eller orättvisa
Vi vandrar med knutna nävar sammanbitna, som samma lika
Mot den idealiska världen, mot idealiska värden
Mot drömmen som inte är overklig, men så långt bort ändå är den
Eftersom det känns hopplöst svårt, att uppnå fredliga mål
Säg mig, när vi fortsätter vandra i samma spår, hur kan det vara så?
Framtiden; vi bär den
Drömmen; vi när den
Hoppet; vi är det
Läxan; vi lär den

Nu; idag, mot; imorgon...

© Martin Ångnell 2010 - 2021